Mededelingen n.a.v. laatste bestuursoverleg

Vrijdag 15 december jl. heeft er een bestuursoverleg plaatsgevonden.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen voor de leden:

  • Het is vanaf nu, na goedkeuring door een trainer, toegestaan om buiten het vaste trainingsmoment om alleen te trainen. Voorheen mocht dit alleen met 2 personen of meer. Deze regeling geldt vanwege de risico’s niet voor beginners, en dus alleen na persoonlijke goedkeuring van één van de trainers.
  • Gerald is aangesteld als terreinbeheerder, en zal in deze taak zorg (laten) dragen voor de bospaden, het veld, de omheining en de bossages. Hindernissen vallen hier expliciet niet onder.
  • De doelstelling is om vanaf nu alle nieuwe hindernissen van natuurlijke materialen te bouwen. Er zal dus in principe niet verder gebouwd worden met steigerbuis.
  • We zijn er nog niet over uit of we doorgaan met houtsnippers of dat we overstappen op zand. Hier zullen we ons in het voorjaar opnieuw over buigen.
  • Er zullen 2x per jaar “bouwdagen” worden ingepland. Op deze dagen zullen nieuwe hindernissen worden gebouwd en bestaande hindernissen worden onderhouden. Deze dagen zullen ruim van tevoren worden aangekondigd, en alle hulp van de leden is hierbij welkom!
  • We gaan in 2018 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn wat betreft elektra, water en sanitaire voorzieningen. Elektra heeft de hoogste prioriteit.

De rest van de besproken punten staan in de notulen, welke opgevraagd kunnen worden bij het bestuur 🙂