Nieuws

Mededelingen n.a.v. laatste bestuursoverleg (12/31/2017)

Vrijdag 15 december jl. heeft er een bestuursoverleg plaatsgevonden.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen voor de leden:

  • Het is vanaf nu, na goedkeuring door een trainer, toegestaan om buiten het vaste trainingsmoment om alleen te trainen. Voorheen mocht dit alleen met 2 personen of meer. Deze regeling geldt vanwege de risico’s niet voor beginners, en dus alleen na persoonlijke goedkeuring van één van de trainers.
  • Gerald is aangesteld als terreinbeheerder, en zal in deze taak zorg (laten) dragen voor de bospaden, het veld, de omheining en de bossages. Hindernissen vallen hier expliciet niet onder.
  • De doelstelling is om vanaf nu alle nieuwe hindernissen van natuurlijke materialen te bouwen. Er zal dus in principe niet verder gebouwd worden met steigerbuis.
  • We zijn er nog niet over uit of we doorgaan met houtsnippers of dat we overstappen op zand. Hier zullen we ons in het voorjaar opnieuw over buigen.
  • Er zullen 2x per jaar “bouwdagen” worden ingepland. Op deze dagen zullen nieuwe hindernissen worden gebouwd en bestaande hindernissen worden onderhouden. Deze dagen zullen ruim van tevoren worden aangekondigd, en alle hulp van de leden is hierbij welkom!
  • We gaan in 2018 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn wat betreft elektra, water en sanitaire voorzieningen. Elektra heeft de hoogste prioriteit.

De rest van de besproken punten staan in de notulen, welke opgevraagd kunnen worden bij het bestuur 🙂

Zondag 2 april geen training! (3/31/2017)

Zondag 2 april zal er geen training worden verzorgd.
Dit in verband met het opbouwen van de nieuwe hindernissen.

Leden die willen helpen met inrichten en opbouwen, jullie zijn welkom! 🙂

Eigen terrein! (3/27/2017)

Tot op heden maakten we voor onze trainingen gebruik van het terrein van outdoor bedrijf SEC-survivals in Almere.
Aangezien de mogelijkheden op dit terrein door wet- en regelgeving steeds beperkter werden zijn we op zoek gegaan naar een eigen stek.

Na een paar fijne gesprekken met de gemeente Almere zijn wij supertrots om te kunnen mededelen dat we per 24 maart 2017 huurder zijn van een eigen terrein! Het nieuwe terrein van circa 1 hectare bevindt zich aan de Weteringweg, vlak naast onze oude lokatie bij SEC-survivals.

Uiteraard vergt de ingebruikname van dit terrein enige voorbereiding. We zijn inmiddels begonnen met opruimen en fatsoeneren, en de komende trainingen zullen worden besteed aan het bouwen van de hindernissen.