Survivalrun

Wat is survivalrun?survivalrun

Een survivalrun is een hardloopwedstrijd met hindernissen. Je loopt een parcours met afstanden tussen de 5 en 25 kilometer door bossen, weilanden, moerassen en sloten. Onderweg wordt je geconfronteerd met pittige hindernissen die veel van je vragen. Touwbanen, boogschieten, doorhakken van boomstammen en het doorwaden van sloten vormen samen de ingrediënten van wellicht dé zwaarste duursport die er op dit moment bestaat. Een survivalrun is niet alleen een wedstrijd tegen andere atleten, maar ook een wedstrijd tussen de natuur en jezelf.

Wedstrijden?

Je hebt de korte afstanden (5 tot 7 km), de middellange afstanden (9 tot 14km) en de lange afstanden (16 tot 25km). Wedstrijdlopers bekampen elkaar in drie circuits, te weten: Basis Survival Circuit (BSC) 15-tal hindernissen, Runner Up Circuit (RUC) voor de middellange afstanden met een 30-tal hindernissen en het Top Survival Circuit (TSC) voor de lange afstanden met een 50-tal hindernissen. Ook heb je een circuit voor de jeugd; het Jeugd Survival Circuit (JSC).

Ben je geen getrainde wedstrijdloper, dan kan je meedoen met de recreanten runs. Hierbij vallen de moeilijkste proeven weg of wordt de uitvoering aangepast. Ook voor deze groep is een survivalrun een zware beproeving. De ambitie van de sporter is om aan te komen met het rode polsbandje waarmee iedereen aan de start vertrekt en dat ingeleverd moet worden als een hindernis niet lukt. Je bandje houden is een de grote uitdaging.

Wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van Survivalrun Bond Nederland. Dit is de nationale survivalrunsportbond waarin alle wedstrijdorganisaties, trainingsgroepen en leden zijn vertegenwoordigd. Om te kunnen deelnemen aan landelijke wedstrijden en trainingen van Stichting Survivalrun Almere is het lidmaatschap verplicht.